Чиройли кўприк

01-02-15

Ҳақиқатан чиройли кўприк. Бу чирой унинг архитектураси ёки қурилишида ишлатилган материаллардан эмас, балки табиат билан уйғунлигида. Эътибор берган бўлсангиз, кўприк атрофидаги дарахтлар билан ҳамнафас яшаётганга ўхшайди. Абай кўчаси тарафдан келадиган бўлсангиз ўрмон ичидаги йўлга кириб кетаётгандай ҳис қиласиз ўзингизни Читать далее Чиройли кўприк